valószínűségszámítás
(28)

 • A valószínűségszámítás
  Legyen N pozitív valós szám! Válasszunk véletlenszerűen egy olyan (p, q) valós számpárt, melyre igaz, hogy abszolút értékük egy adott N számnál nem nagyobb. Mennyi annak a valószínűsége, hogy az Legyen N pozitív valós szám! Válasszunk véletlenszerűen egy ...
  2007. november 9.
 • Valószínűségszámítás II.
  Statisztikai közepek sokaság Sokszor előfordul, hogy egyetlen jellemzőt keresünk, amely valahogy jellemzi a sokaságot. Milyen adatok segítségével tehetjük ezt meg? Jellemezhetjük a leggyakrabban előforduló elemével, ezt módusznak nevezzük. (Ha több ...
  2003. november 11.
 • Nincs királyi út az SDT-ben
  Sain Márton A matematikatörténet tanítása direkt módon nem szerepel a közoktatás tananyagában, de háttérismeretként, kiegészítő anyagként alkalmazva, érdekesebbé, változatosabbá tehetjük az innen vett témákkal az általunk tanított ismeretanyagot. A Sain ...
  2006. szeptember 11.
 • Valószínűségszámítás III.
  A középértékek "jóságának" mérőszámai Medián A sorozat előző írásában láthattuk, hogy a leggyakrabban használatos középértékek a módusz, a medián és az átlag. Természetesen az adathalmazt bármilyen más, egyéb módon definiált középértékkel lehet ...
  2004. január 12.
 • Valószínűségszámítás és statisztika IV.
  Andrej Nyikolajevics Kolmogorov A valószínűségszámítás, mint matematikai tudományág megjelenését a véletlen jelenségek matematikai vizsgálhatósága iránti igény idézte elő. Természetes tehát, hogy mielőtt a valószínűségszámítás tárgyalásába fogunk, szót ...
  2004. január 26.
 • Pénzfeldobó játék
  A probléma: Egy pénzdarabot dobálunk addig, amíg háromszor egymás után fejet dobunk. Várhatóan hányadik dobásra következik ez be? A modell: Dobni a "Fej vagy írás" feliratra kattintással lehet.
  2004. március 2.
 • Egymásra épülő feladatok II.
  5. feladat Egy napközis csoportban 3 elsős, 3 másodikos és 3 harmadikos gyerek van. Véletlenszerűen sorba állnak. Mennyi annak a valószínűsége, hogy három azonos osztályba járó diák nem áll egymás mögött? Nyilvánvaló, hogy az összes sorba állási ...
  2006. június 26.
 • Játékelmélet mindenhol
  A játékok már a reneszánsz kor tudósainak figyelmét is felkeltették, ekkor elkezdődtek az első kísérletek a játékok matematikai elemzésére. A vizsgálódást természetesen először a szerencsejátékokon kezdték, hiszen a korszak kedvelt játékai voltak például ...
  2014. január 16.
 • A halmozási stratégia
  Jacob Bernoulli öccse, Nicolaus Bernoulli volt valószínűleg az első, aki megjelentette a valószínűség-számítás mai napig is emblematikus paradoxonát, amit Pétervári paradoxonnak neveztek el. A fent említett paradoxon egy 1713-ban kelt levélben szerepel ...
  2014. november 18.
 • Egymásra épülő feladatok
  Egy korábbi, hasonló jellegű írás A feladatok többségének egy megoldását is közöljük. Nem állítjuk, hogy ez a legegyszerűbb, sőt! Szívesen közreadnánk más, az olvasóktól érkezett megoldásokat is, amiket a rovatunk címén várjuk. 1. feladat: 10 piros és ...
  2006. június 26.