vallás
(18)

 • Egyistenhitű vallások
  A kereszténység Köztudott, hogy az Európán kívüli keresztények legnagyobb számban Latin-Amerikában élnek, de mi a helyzet Ázsiában, Afrikában és más kevésbé ismert régiókban? Az iszlám A közismert mohamedán arab országok mellett elkalandozunk ...
  2003. december 6.
 • Másként az iszlámon belül
  A vallás alapvonásai Megfigyelhető az iszlámban a zsidó, keresztény, hellenisztikus, indiai, régi arab szokások hatása, de ez a vallás azoknál sok szempontból egyszerűbb. Az iszlám odaadást jelent, Allah az egyetlen Isten, hiszen az igazi feltétlen ...
  2013. június 5.
 • India népei
  A XV. század végén, mikor Európában Luther és Kálvin a katolikus egyház vétkeinek ostorozásával volt elfoglalva, a távoli Indiában egy Nának nevű férfi a hindu vallás nevében elkövetett hibákra hívta fel sorstársai figyelmét. Ő maga is hindu volt, és nem ...
  2005. december 2.
 • A hit szolgálatában
  Keresztény veszteségek A hódító hadjáratok egyik fontos állomása volt, amikor 639-ben Omár kalifa serege elfoglalta Jeruzsálemet. A szent hely elvesztése a keresztények számára súlyos veszteség volt, így nem volt kétséges, hogy a békés állapotnak háborús ...
  2014. augusztus 19.
 • Az iszlám világa
  Tér és idő Az iszlám vagy mohamedán művészet kezdete egybeesik a vallás alapításával (622), mert ez a művészeti irányzat alapvetően vallási meghatározottságú. Bár amikor a mohamedán kultúráról beszélünk, akkor többségükben arab népeket sorolunk ide és ...
  2013. november 15.
 • Egy kis vallásföldrajz
  A zsidó vallás A közismert izraeli, európai és amerikai zsidó közösségek mellett a világ számos területén élnek még olyanok, akik a zsidó vallás követői. Szikhizmus és dzsainizmus A hinduizmus, az iszlám, a kereszténység és a buddhizmus mellett a szikh ...
  2004. március 18.
 • Az iszlám fő tanításai
  Bevezető gondolatok Az iszlám a nagy világvallások egyike, hívei a muszlimok. Az Arab-félszigeten alakult ki, napjainkban fő elterjedési területe Észak-Afrika, Közép-Ázsia, a Közel-Kelet, valamint Malajzia és Indonézia, de más térségekben is megtalálható ...
  2014. március 6.
 • SDT-ajánló
  Így nem A következő tankönyv-szöveg pontos és fontos információkat tartalmaz, nem is hosszú, de úgy gondoljuk, nem a mai diák nyelvén "mesél" az öt nagy világvallás egyikéről, a buddhizmusról: "A születés → halál → újjászületés végtelen körforgása terhes, ...
  2004. november 3.
 • Hitpróba
  Az amishok, egy anabaptizmusból eredő keresztény szekta tagjai Pennsylvania, Ohio és Indiana állam egyes területein élnek zárt közösségekben. Német és svájci bevándorlók leszármazottai, akik a mai napig őrzik őseik életmódját, elutasítva a modern kor ...
  2004. március 9.
 • Thalia papjai
  Előzmények Zikkurat Az őskori kultúra preteátrális elemei (pl. barlangrajzokon látható maszkos, agancsos emberalakok) tovább éltek az Ókori Kelet államainak vallási rítusaiban. Ez a logikai kapcsolat – természetesen – erősen hipotetikus, hiszen a ...
  2007. október 3.