vallástörténet
(6)

 • Jézus a történelemben
  Lehet-e a Názáreti Jézus történetiségét kétségbe vonni csak azon az alapon, hogy a korabeli görög-római forrásokban nem találunk egyértelmű igazolásokat? A császári archívum, Plinius és Suetonius írásai után lapozzunk bele Tacitus műveibe. A Názáreti ...
  2001. február 22.
 • A Vizsolyi Biblia
  A Vizsolyi Biblia tartalmazza a Szentírás első, teljes magyar fordítását. A terjedő protestantizmusnak köszönhető, hogy a katolikus felekezetű Habsburgok meglehetősen szigorú korlátozó intézkedései ellenére is 1590-ben megszületett az első nyomtatott ...
  2002. február 26.
 • Ördögűző kupák
  Ördögűző kupa a VI. századból (The Semetic Museum, Harvard University) Az egyik legérdekesebb ilyen értelmű emlékek az úgynevezett "ördögűző" kupák, amelyeket Mezopotámiában készítettek a Szaszanida uralkodók korában, időszámításunk szerinti III-VII. ...
  2001. április 28.
 • A Mikulás igazi arca
  Ismereteink szerint a kisázsiai Patarában született. A hagyomány szerint Diokletiánusz üldözése alatt bebörtönözték. 325-ben mint myrai püspök részt vett a niceai zsinaton. Jusztiniánusz császár idején (528-565) már több templomot építettek tiszteletére ...
  2001. november 28.
 • Az iszlám vallás
  "1. Allah, a könyörületes és az irgalmas nevében 2. Dicsőség Allahnak, a teremtmények Urának, 3. könyörületesnek és az irgalmasnak, 4. aki az Ítélet Napját uralja! 5. Néked szolgálunk és hozzád fordulunk segítségért, 6. Vezess minket az egyenes úton. 7. ...
  2005. április 25.
 • Papi tisztségek az ókori rómában
  Római régiségek II. rész Papi tisztségek az ókori Rómában A papok egyrészt az istenek tiszteleletéről gondoskodtak, másrészt mint szaktudósok szerepeltek a szent dolgokat illető kérdésekben. Voltak egyes papi állások, papi testületek (collegia) és ...
  2002. szeptember 6.