zsinat
(7)

 • Katolikus humanizmus
  A konstanzi zsinat Amikor 1377-ben a pápai udvar Avignon-ból visszatért Rómába, az egyház újbóli egyesítésén munkálkodó nagy zsinatok igen gyümölcsöző szellemi találkozások helyszíneivé váltak. A nagy nyugati egyházszakadást „megoldó” konstanzi zsinat ...
  2013. augusztus 21.
 • A katolikus egyház
  A katolikus egyházi rendbe, a klérusba, pappá szentelés útján lehet bekerülni. A felszentelés a katolikus egyház egyik eltörölhetetlen szentsége. A "világi" papokat, más néven klerikusokat azért nevezik így, mert a "világban", a hívek között végezték és ...
  2003. október 2.
 • Mindenünk mestere
  Az ifjúkor és a tanulmányok ideje Luther Márton 1530 körül született Nagykárolyban, mezővárosi polgárcsaládban. Eredeti neve Radics vagy Radicsics Gáspár volt, később szülővárosa nevét használta, a Carolit vagy Caroliust. (A nevet ejtették, ejtik ...
  2007. november 6.
 • Az inkvizíció története
  Elõzmények Az események szálát valahol a Római Birodalom korában kell felvenni. A negyedik századra a Birodalomban megszűnik a központilag irányított keresztényüldözés, melynek eszközei (pl. a keresztényekkel szemben felhozott vádak: orgiák tartása ...
  2005. április 24.
 • A peszach és a húsvét
  A zsidóság a peszach ünnepén a zsidó nép egyiptomi kivonulására, a szolgaságból való megszabadulására emlékezik. Az ünnep neve is erre utal: azt jelenti, elkerülni, elvonulni. A hét napig tartó ünnepet a kovásztalan kenyér ünnepének is nevezik, ekkor ...
  2003. április 17.
 • Az ortodox egyház
  A világi papság Az ortodox egyház egyenrangú és önálló, egymástól független helyi egyházakból áll, és ebből adódóan a katolikus egyháztól eltérően gyakorlatilag mindennemű központi irányítás nélkül működik. Minden helyi egyház élén egy-egy rangidős ...
  2003. november 2.
 • Regény-vázlat IV.
  Pico della Mirandola szavai nyomán testet öltött az újkor. A reneszánsz születése a középkor búcsúja is egyben - hogy aztán alig 150 évvel később még pompázatosabban kísértsen. Búvópatakból bővizű forrás - immár aranyosan pompázó szökőkutak díszeként ...
  2003. november 22.