A bölcsek köve
2002/03/03 00:00
5121 megtekintés
A cikk lejárt! Valószínű, hogy már nem aktuális információkat tartalmaz!
Harry Potter mesebeli figuráján kívül ezrek keresték évszázadokon át a bölcsek kövét. Az arany csábító csillogása miatt minden korban akadtak, akik az aranycsinálás titkát keresték. A roxforti varázslótanoncnak sikerült megtalálni a bölcsek kövét, de mi a helyzet az alkimistákkal?

Az alkimisták

Az arany már az ókorban és a középkorban is nagyon keresett volt, a gazdagság szimbóluma. A görögök az aranygyapjút keresték, a spanyol hódítók az inkák kincseit, de a bibliai háromkirályok egyik ajándéka is arany volt. Az alkimisták legfőbb célja az volt, hogy műhelyeikben bizonyos anyagok átalakításával aranyat állítsanak elő. Életük végéig keresték a titkot, miként lehet az "örök és megváltozhatatlan" fémet előállítani.

A bölcsek köve egy olyan mágikus erejű anyag, mely ahhoz szükséges, hogy az anyagátalakulás megtörténjen, azaz arany keletkezzen. Az alkimisták között voltak orvosok, szerzetesek és voltak dilettánsok, sőt csalók is. A bölcsek kövét keresve rengeteg kísérletet végeztek el és több könyv is született a témában. Ezek nyelvezete meglehetősen misztikus, tele van "hókusz-pókuszokkal", ezért nem mindig könnyű felfedezni, hogy mire is gondolt valójában a szerző.

Heliodórosz (5. század) görög alkimista így írt a bölcsek kövéről. "Tudd meg hát, hogy a mi művünk négy átalakuláson megy át, ami egy test felé törekszik. Ez a test magában foglalja a hét csillag természetét, s a mű négy elemben találja meg befejezését! ... A bölcsek köve magában foglalja az isteni misztériumot és a rejtett kincset. Ez nemz egy sárkányt, amelyet hét napon át lótrágyával kell etetni, aztán felfalja a saját farkát. A sárkány, mely a farkába harap, fehér tekintetű, csak a farkán vannak pontok."

A bölcsek köve néha valamilyen univerzális oldószerként, néha pedig valamilyen katalizátorként jelenik meg, amely nélkül az arannyá alakulás nem lehetséges. Pálóczi Horváth Ádám, XVIII. századi magyar alkimista így ír:

"... kell lenni egy universalis Menstruumnak is, amellyel nemcsak ad communia chemica elementa resolvál, hanem ad ultima stamina. Ez a Menstruum az, amit a bölcsek köve neve alatt hajhásznak ma az Adeptusok."

Szimbólumok - vegyjelek

Az alkimisták az anyag szerkezetével kapcsolatban az arisztotelészi elveket, azaz minden 4 alapelemből keletkezik. Írásaikban az alkalmazott anyagokat különböző jelekkel látták el, ezek tekinthetők az első vegyjeleknek. Az alkimisták munkásságában keveredik a tudományban ma is létező eljárások leírása és a misztikum. Így az általuk alapvetőnek tartott 7 fémet megfeleltették a hét napjainak és 7 bolygónak.

A speciális tudásnak minden korban megvan a maga bennfentessége, amelyet egy sajátos nyelvezet és szimbolika is jelképez. Az alkimisták egymást is alig értették, így nem csoda, hogy a köznép semmit sem érthetett tevékenységükből. Tény, hogy az aranycsinálás titkát senki sem találta meg közülük. Ezen ma már nem csodálkozunk.

Festményeken a higanyt gyakran sárkányként ábrázolták, amely a saját farkába harap. Olykor az alkimista karddal száll szembe a sárkánnyal vagy az aranyat jelképező Napot kapja be az oroszlán, mint a higany szimbóluma.

Alkímia és kémia

Tudtad-e?

hogy számos kémiai kifejezést az arab alkimistáktól eredeztetünk?
Így alkohol az arab al-kohlu, az alkáli pedig az al-Kiliből származik.

Az alkimisták tévúton jártak. Az aranycsinálás úgy, ahogyan ők képzelték (kémiai úton) nem lehetséges. A bölcsek köve nem létezik.

Ma már tudjuk, hogy ahhoz, hogy elem egy másik elemmé alakuljon, belső, az atommagban történő változás szükséges. Korszerű részecskegyorsítókban ma már megoldható, hogy néhány aranyatomot (nagy költséggel) előállítsunk valamely más atomból, de ez pusztán érdekes lenne, az alkimisták vágyát a gazdagságra az sem teljesíthetné.

A XVIII. században kezdte el a kémia önálló életét. Lassan elvált a misztikummal teli, sokszor varázslás szintjén zajló alkímiától és annak laboratóriumi módszereit, ismereteit alkalmazva önálló tudománnyá vált. Sokat köszönthetük az alkimistáknak. Megteremtették a kémiai laboratóriumi technika alapjait, munkálkodásaik során rengeteg tapasztalatot szereztek. Kidolgozták olyan technológiák lépéseit, mint a desztillálás, a selyem fehérítése, a merített papír készítése, a cukorgyártás, a salétromfőzés stb. Az alkimista műhelyekben megtalálhatók voltak olyan ma is használt eszközök, mint a lombik vagy a retorta.

Főző Attila László

Csatlakozz hozzánk!

Kapcsolódó oldalak

Scientix A természettudományos oktatás közössége
All you need is code Minden a kódolás tanulásáról
Go Lab Laboratóriumok online
CodeWeek A Kódolás Hetének honlapja
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten

Csoportot ajánlunk