A geometria Lego kockái
2014/07/08 16:40
3749 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Az ókori görög matematikusok a Kr. e. VI. században három nevezetes problémát vetettek fel. Az ókori tudósok a geometria megalapozása során találtak rá három feladatra, amik évszázadokon át még a laikusok körében is nagy érdeklődést váltottak ki. Az érdeklődést talán az tarthatta fenn, hogy a feladatok látszólag nagyon egyszerűnek tűnnek egészen addig, amíg a feltételeket újra nem olvassuk. Melyek is ezek a feltételek?

lego-eszkozok-horizontal

Napjaink középiskolai geometria tananyagának jó részét megtalálhatjuk  Eukleidész Elemek című művében. A geometria gyakorlati hasznát senki nem vitatja, ezen túl azonban ókori görögök a geometria tanításának esztétikai fontosságot is tulajdonítottak. Tanításuk szerint mint ahogy a gyerekek néhány különböző építőkockából a legkülönfélébb építményeket alkotják meg, a matematikusok hasonló elven alapfogalmakból és alaptételekből rakosgatják össze a legkülönfélébb, és sokak szerint egyre bonyolultabb tételeket.

A geometria Lego-kockái

Ez az analógia érvényes az egész euklideszi geometriára is, amely tételek ezreit jelenti, mégis csak néhány különböző építőkockából rakták össze.

Az építőkockákat "Euklidesz-i axiómáknak" hívjuk.

  • E-1: Bármely két ponton át pontosan egy egyenes fektethető.
  • E-2: Bármelyik szakasz bármelyik irányba végtelenül meghosszabbítható.
  • E-3: Bármely középponttal és bármekkora sugárral kör rajzolható. (Ebből adódik, hogy nincs sem felső, sem alsó határa a távolságoknak. Másképp fogalmazva, bármilyen nagy távolságnál van nagyobb és bármilyen kicsi, de nullánál nagyobb távolságnál van kisebb.)
  • E-4: Ha két egyenes úgy metszi egymást, hogy az egymás melletti szögek egyenlők, akkor ezen szögek bármelyike egyenlő minden más szöggel, amit ugyanígy hozunk létre. (Bármely két derékszög egyenlő.)
  • E-5: Ha adott egy egyenes és egy rajta kívüli pont, akkor egy és csak egy, a ponton átmenő egyenes létezik, amelyik párhuzamos az adott egyenessel. (Ez a párhuzamossági axióma.)

Mit is értünk euklideszi szerkesztés alatt?

A három ókori probléma szerkesztéssel való megoldásaiban csak a következő lépéseket teheti meg a probléma megoldója.

  1. Két egyenes metszéspontjának a kijelölése.
  2. Két kör metszéspontjának a kijelölése.
  3. Egyenes és kör metszéspontjának a kijelölése.
  4. Két ponton át egyenes rajzolása.
  5. Két pont távolságának körzőnyílásba vétele és ezzel adott vagy már megszerkesztett pontból mint centrumból kör rajzolása.

A fenti öt lépést felhasználva építhető fel az az eljárás, amelynek a végeredménye a feladat megoldása vagy a tétel bizonyítása.

A szerkesztés során a következő adatokat használhatja a feladat megoldója: az adott síkban adott pontok, egyenesek és körök. Ezek felhasználásával származtathatóak a szükséges elemek körző és egyélű vonalzó felhasználásával!

A feladatok megoldása során azonnal felvetődik a kérdés: A tárgyalt feladatok egyáltalán megoldhatók-e euklideszi szerkesztéssel?

Mit nem tehetünk, ha euklideszi módon akarunk szerkeszteni?

Nem rajzolhatunk kört tetszőleges nyílású körzőnyílással; a kör sugara mindig adott vagy az adatokból megszerkeszthető távolság kell hogy legyen!

A szerkesztési feladatot akkor tekintjük megoldottnak, ha meg tudunk adni egy, a keresett alakzatot előállító, véges számú lépésből álló általános eljárást,  algoritmust.

Az eljárás egy adott szerkesztési feladat bármilyen konkrétan megadott adatsora esetén legyen alkalmazható, és természetesen az euklideszi szerkesztés öt lépését lehet csak használni.

A három ókori feladat jelentősége az is volt, hogy a megoldásukra indított kutatások sokirányú fejlődést indítottak el a matematikában.

Zsigó Zsolt cikke

Csatlakozz hozzánk!

Kapcsolódó oldalak

Scientix A természettudományos oktatás közössége
All you need is code Minden a kódolás tanulásáról
Go Lab Laboratóriumok online
CodeWeek A Kódolás Hetének honlapja
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten

Csoportot ajánlunk