Átadtuk a Sulinetwork 2015 díjakat!
2016/12/15 08:00
2055 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Az Oktatási Hivatal Sulinet osztálya 2016-ban is átadta a Sulinetwork-díjat, amit három olyan pedagógus kapott, akik 2015-ban sokat tettek a digitális írástudás fejlesztésért.

dij-1

A 2012-ben alapított Sulinetwork-díj szakmai elismerésben évről évre azok a pedagógusok és oktatási szakemberek részesülnek, akik kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak a digitális írástudás fejlesztésének pedagógiai-módszertani támogatásához, valamint az info-kommunikációs technológia újszerű oktatási alkalmazásainak elterjesztéséhez.

A Sulinetwork-díj elismerésben minden évben legfeljebb három pedagógus részesül, az idei díjazottak:

Egri Józsefné

30 éve tanít a Kállay Miklós Általános Iskolában, Kállósemjénben, matematikát, fizikát és informatikát. Tíz éve felnőtteket is oktat. Az elmúlt 7 évben számos eTwinning projektben vett részt diákjaival. Négy európai minősített eTwinning projektet vezetett. Az Észak-alföldi régió eTwinning nagykövete. eTwinning nagykövetként és informatika szaktanácsadóként szívesen tart előadásokat kollégáinak arról, hogyan tudnak nemzetközi partnereket keresni, kapcsolatokat kiépíteni, projecteket indítani. Segít abban is, hogyan lehet az IKT eszközöket beépíteni a tanórákba.

Példával szolgál a sikeres és változatos tanári módszerek terjesztésével és nyitott az új ismeretek elsajátítására. Az IKT eszközök üzemeltetése, a 21. századi IKT kulcskompetenciák fejlesztése, virtuális osztálytermek használata tanórai és tanórán kívüli felkészítésben, mind olyan eszközök és módszerek, amelyek beépülnek a mindennapos munkájába. Továbbá 15 éves tapasztalattal rendelkezik versenyfelkészítés és tehetséggondozás terén, matematika és informatika tantárgyakból illetve táblás társasjátékokból (Go, Dáma, Gomoku).

Nemes-Nagy Katalin Erika

Nemes-Nagy Katalin Erika a Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola József Attila Tagintézményében tanít természetismeretet és pályaorientációt. Zömmel hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, marginalizálódott fiatalok felzárkóztatásával, képzésével foglalkozik. Osztályfőnöki feladatokat is ellát. Tanóráiba hatékonyan építi be IKT eszközöket és a projektpedagógia elemeit, munkáját számos szervezet ismerte már el. Részt vett az IKT Műhely 2010 és az IKT Műhely 2014 valamint az e3 - eTwinning Együttműködések Evolúció 2012. projektben, az iTEC - a jövő osztályterme projekt tesztelője volt 4 cikluson keresztül.

Nyitott az új oktatási módszerekre, tudását szívesen megosztja kollégáival, szervezett már módszertani délutánt és teachmeet-et, rendszeresen tart továbbképzéseket, előadásokat, műhelymunkákat országszerte, népszerűsíti az IKT eszközökkel támogatott a XXI. századi készségek és képességek fejlesztését célzó projekteket, innovációkat.

Tanítványaival tananyagot fejleszt a Kórházsuliba, pályázatukon el is ismerték munkásságát. Digitális pedagógus-díjat kapott 2015-ben is. Microsoft Innovative Educator Expert szakértőként is dolgozik, ennek keretében megszervezte a II. Innovatív Pedagógus Konferenciát, amelyen több mint 180 tanár vett részt. Tananyagfejlesztőként is dolgozott. A GEOMATECH portál kialakításában lektorként vett részt.

Koren Balázs

Koren Balázs matematika szakos tanár, blogger, az okostelefonok és tabletek tanórai használatának úttörője, a GEOMATECH program digitális tananyag fejlesztésének vezetője, jelenleg a Telenor Hipersuli program keretében a tanárok szakmai képzésének a vezetője.

Matematikát tanít a budapesti Fazekas Mihály Gimnáziumban, illetve az ELTE TTK Matematika módszertani intézetében. 2013-ban elindította az Okostelefonok a matematikaoktatásban speciálkollégiumot, aminek keretében a jövő matematikatanárai egy féléves képzés keretében ismerhetik meg az okostelefonok oktatási alkalmazhatóságát.

A GeoGebra oktatási program nemzetközi közösségének a vezetője volt 3 éven át, utána a magyar GEOMATECH projekt keretében 1200 digitális matematika tananyag elkészítésének a vezetője volt.

A Magyar Android Portál egyik alapítója, számtalan hazai és nemzetközi konferencia rendszeres előadója.

Információ, műleírás a díjról

Szanyi Borbála szobrászművész:

 „A díj tervezésénél a gömbhöz, mint a tökéletesség globális szimbólumához, valamint a logós fejlécen megjelenő egymásra ható, interferáló hullám-motívumhoz nyúltam kiindulási alapként.

Ez a hullám-motívum a döntött síkú félgömb tetején bevésve kap helyet, szimbolizálva az egymás terében egymásra ható kapcsolatokat, a közösségben strukturálttá váló tudás hatványozódó jellegét, hálózatszerű rendszerré növő terjedését valamint technikai oldalról a hullámterjedésű internetet magát.

A két gócpont itt, mint szimbólum, megfeleltethető egy-egy entitás jelképeként, két ember, tanár és diák kölcsönös egymásra hatásaként is.”

Gratulálunk a díjazottaknak!

Csatlakozz hozzánk!

Kapcsolódó oldalak

Scientix A természettudományos oktatás közössége
All you need is code Minden a kódolás tanulásáról
Go Lab Laboratóriumok online
CodeWeek A Kódolás Hetének honlapja
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten

Csoportot ajánlunk