Az élő világegyetem könyve
2013/06/25 08:00
2086 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A kozmikus világrend és bennünk meglévő örök emberi törvények felfedezésére, illetve megmagyarázására tesz ismételt kísérletet legújabb könyvében Grandpierre Attila. Az Életünk és a mindenséget átható rend című kötet az elmélet mellett átfogó segítséget igyekszik adni ahhoz, hogy miként lehet a külső és belső világrendet összhangba hozni.

Grandpierre Attila irodalmi pályafutását költőként kezdte, de ismertté a történelem fehér foltjainak megrögzött kutatójaként és a természettudományok, különösképpen a csillagászat területén végzett munkássága által vált. Fő természettudományos kutatási területei: a naptevékenység eredete, a Nap élő vagy élettelen természete, a Világegyetem élő természete, komplexitás-elmélet, elméleti biológia, a fizika, a biológia és a pszichológia első elvének egységes elmélete, az élet komplexitási mérőszámainak elmélete, a természettudomány egységes elméletének megalapozása, az Ember és a Világegyetem kapcsolatának kutatása.

grandpierre-520

Grandpierre Attila megismerteti olvasóit könyvében a Nap szerepével életünkben és a Föld világával, benne például a kozmikus körfolyamatokkal, az időjárás természetével. Magával ragadóan írja le a Nap életjelenségeit, a tudományos fejtegetések már-már egy kalandregény izgalmával vetekszenek. De keveredik eszmefuttatásaiban a természettudomány és filozófia is. Művében egységes, hogy keményen bírálja a materialista irányzatokat. Tudományos igényességgel megírt könyve olvasóbarát, érthető megfogalmazásban tárja elénk az ismereteket.

Életünk meghatározó alapja, belső hajtóereje és végső színtere a Természet. A természetes világszemlélet a józan ész alapján igyekszik képet alkotni az Emberről, a Természetről és az Ember helyéről a Természetben. Ehhez először is a józan észt világítja meg. A józan ész, az elfogulatlan, tiszta gondolkodás, amely rálátást biztosít a lényegre, szemben azokkal a részletekben elmerülő tudósokkal, akik a fától nem látják az erdőt. A könyv egyedülálló vállalkozás az élet és a Világegyetem alapkérdéseinek közérthető, tudományosan megalapozott, az eddigieknél szélesebb és mélyebb alapokon nyugvó megoldására. Választ ad a következő kérdésekre: miért fontos számunkra, hogy élő vagy élettelen a Világegyetem? Örökké élő vagy az ősrobbanásban keletkezett a Világegyetem? Örök az élet, vagy a Földön kémiai úton jött létre az első élő sejt? Az állatvilágból, a majomtól, vagy egy átfogóbb kozmikus életformából ered az ember? Alapjában természeti vagy társadalmi lény az ember? Miért alapvető, hogy a társadalom összhangban legyen a Természettel? Mit mond a természetes világszemlélet az emberi társadalom jövőjéről, milyen jövő vár ránk? Az emberiség és a Mindenség elméjének összehangolódása megnyithatja az utat a Mindenség magasabb tudatállapotba fejlődéséhez s az ezzel járó kozmikus változásokhoz.

Grandpierre Attila így vall munkájáról: „Az Élő Világegyetem Könyvével nemcsak a Világegyetem élő természetét szeretném bemutatni, a józan ész, a szemléletes gondolkodás és a legújabb tudományos eredmények révén bizonyítani. Szeretném az élővilágtól gondolkodásban, lélekben túlságosan elszakadt, elidegenedett mai emberiség eredeti életerejét is feléleszteni. Jó lenne a Természet életerejével egylényegű eleven emberi életerőt visszavezetni kultúráink és társadalmaink vérkeringésébe. Szükségünk van a Világegyetem kozmikus-természeti-emberi életerejére a mai elembertelenedett társadalmak újra emberivé formálásához.”

A könyv nem most jelent meg, de mivel nagyon egyedi, érdekes látásmóddal találkozhatunk benne, ezért került be könyvajánlónkba. A csillagász, a természettudományok doktora, a fizikai tudományok (csillagászat) kandidátusa, író, költő, zenész, énekes Grandpierre Attila Az élő világegyetem könyve című írása első változatát 2002-ben adta ki a Válasz kiadó. Az átdolgozott, továbbgondolt kiadásra 10 év múlva került sor, azaz 2012-ben jelent meg a Titokfejtő könyvkiadó jóvoltából.

Aki izgalmas, intellektuális kalandra vágyik, az semmiképp ne hagyj aki ezt a könyvet!

Csatlakozz hozzánk!

Kapcsolódó oldalak

Scientix A természettudományos oktatás közössége
All you need is code Minden a kódolás tanulásáról
Go Lab Laboratóriumok online
CodeWeek A Kódolás Hetének honlapja
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten

Csoportot ajánlunk