IKT Műhely 2014 - Pályázati felhívás
2013/12/20 08:00
7182 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Osztálya pályázatot ír ki IKT Műhely 2014 címmel a digitális írástudás fejlesztését szolgáló innovatív oktatási projektek kidolgozására és megvalósítására. A sikeres pályázók egy fél éven át tartó közös munka keretében bővíthetik tovább saját tudásukat, és fejleszthetik projektjeiket.

A pályázaton egy saját projekttervvel lehet indulni. A jelentkezők közül egy szakmai zsűri választja ki azt a legfeljebb 20 pedagógust, akik részt vesznek a műhelymunkában.

Az IKT Műhely 2014 első állomásaként a kiválasztott pedagógusok egy Intel® Teach Essentials akkreditált pedagógus-továbbképzésen vesznek részt, amelynek célja, hogy digitális eszközökkel támogatott oktatási projekteket dolgozzanak ki. Ezt követően a résztvevők több hónapon keresztül dolgoznak saját projektjük részletes megtervezésén és megvalósításán. A pályázók egyben lehetőséget kapnak arra is, hogy a nemzetközi iTEC - A jövő osztályterme projekt eredményeit is kamatoztassák munkájuk során.

Az IKT Műhely 2014 szakmai közösségének munkáját mentorok támogatják. A közösség tagjai emellett egymás munkáját is segítik észrevételeikkel  és ötleteikkel. A műhelymunka kitűnő lehetőséget biztosít arra is, hogy a pedagógusok fejlesszék módszertani kultúrájukat, és gyakorlatot szerezzenek pedagógiai projektek tervezése és lebonyolítása terén.
Az elkészült projekttervek és az egyes feladatokban való részvétel alapján a zsűri kiválasztja azon projekteket, amelyek megvalósításáról filmfelvétel is készül. A forgatásokra 2014. április-júniusban kerül sor a pályázó saját iskolájában. A filmek az IKT műhely 2014 szakmai kiadvány részeként jelennek meg a világhálón.
A kidolgozott és megvalósított oktatási projekteket a pedagógusok szakmai fórumokon mutatják be. A projektterveket leíró pedagógiai dokumentumok bekerülnek az IKT műhely 2014 kiadványba.  (Az IKT műhely 2008 és 2010 anyagai itt tekinthetők meg: http://www.sulinet.hu/iktmuhely)

iktmuhely1a A 2010-es IKT Műhely díjátadó ünnepsége A pályázat pedagógiai célja a tanulók digitális írástudásának fejlesztése, valamint a választott műveltségi terület (tantárgyak) adott témaköréhez illeszkedő ismeretek bővítése, készségek fejlesztése a kompetencia alapú pedagógia szempontrendszerének megfelelően. A pályázatra olyan IKT alapú oktatási projekttervet kell benyújtani, amely megfelel a 21. század elvárásainak. A pályázat témája kapcsolódhat bármely műveltségi területhez vagy tantárgyhoz / tantárgycsoporthoz. Megvalósítása történhet tanítási órák keretében vagy tanítási órán kívül is. A pályázatoknak a fentiek értelmében összhangban kell lenniük a Nemzeti alaptantervvel és a vonatkozó kerettantervi szempontoknak is meg kell felelniük.

A pályázók köre: magyarországi köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok

A jelentkezés határideje: 2014. január 6. 16 óra

iktmuhely2 A 2010-es IKT Műhely pályázat nyertesei

A pályázaton való részvétel előnyei:

 • részvételi lehetőség az Intel® Teach Essentials 50 órás akkreditált pedagógus továbbképzésen, amelyről az Educatio Nkft. tanúsítványt állít ki;
 • szakmai fejlődési lehetőség egy innovatív pedagógusközösség részeként;
 • az Educatio Nkft. Digitális Pedagógiai Osztályának szakmai támogatása a pedagógiai tervezés során mentorok segítségével;
 • ingyenes részvétel minden kapcsolódó rendezvényen;
 • a résztvevő pedagógusok elsajátítják a 21. század kihívásaira választ adó projektek tervezésének módszertanát, továbbá ötletekkel gazdagodnak az IKT eszközökkel támogatott oktatás terén;
 • a pályázat nyertesei számos fórumon mutathatják be innovatív ötleteiket, jó gyakorlataikat;
 • a pedagógusok jó gyakorlata bekerül az IKT műhely 2014 országosan terjesztett kiadványba;
 • Az IKT Műhely 2014 résztvevőire értékes, a szakmai munkához kapcsolódó díjak várnak.

Az eseményeken való részvétel költségeit (szállás, étkezés, programok), valamint a nyitó képzésre való utazás költségeit a pályázat kiírója viseli. Az IKT Műhely 2014 csapatába bekerülő pedagógusok a következő feladatokat látják el, illetve kötelezettségeket vállalják:

 • nyilatkozat aláírása a részvétel feltételeiről;
 • kötelező részvétel a nyitó Intel® Teach Essentials akkreditált pedagógus továbbképzésen (3+2 nap, 50 óra, 2014. január 30. - február 1. és 2014. február 08-09.) és a több hónapos munka inspiráló környezetben való megkezdése;
 • részvétel az online kapcsolattartáson alapuló közös pedagógiai tervezési folyamatban;
 • előadás tartása egy alkalommal a digitális kompetencia fejlesztésében elért eredményeket bemutató országjáró sorozatban május-június során, közösen egyeztetett időpontban és helyszínen;
 • egy innovatív projekt megvalósítása a pályázó pedagógus iskolájában egy kiválasztott tanulócsoporttal;
 • közreműködés a projekt egy kiemelt részének megfilmesítésében 2014 tavaszán, egy előre egyeztetett időpontban a pedagógus iskolájában;
 • részvétel az 5 napos Sulinet Nyári Iskola programján 2014 júliusában;
 • az IKT Műhely 2014 kiadványban megjelenő saját dokumentumok elkészítése;
 • részvétel a Sulinetwork 2015 konferencián és az elkészült pályamű bemutatása;

Jelentkezni az elearning@educatio.hu címre küldött pályázattal lehet (a levél tárgya: IKT Műhely 2014).


A pályázat tartalma:

 • fényképes szakmai önéletrajz (Europass formátum - http://www.europass.hu/)
 • az innovációt tartalmazó projektterv részletes ismertetése minimum 2 A4-es oldal terjedelemben - az elkészítéshez segítséget nyújt a mellékelt értékelő táblázat
 • intézményvezető támogató nyilatkozata

A pályázat eredményhirdetése: 2014. január 8.

Projektterv értékelő táblázat

Intézményvezetői támogató nyilatkozat

Csatlakozz hozzánk!

Kapcsolódó oldalak

Scientix A természettudományos oktatás közössége
All you need is code Minden a kódolás tanulásáról
Go Lab Laboratóriumok online
CodeWeek A Kódolás Hetének honlapja
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten

Csoportot ajánlunk