Magyar térképtörténet
2013/07/19 13:33
1341 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A Kárpát-medence először az alexandriai matematikus és csillagász Ptolemaiosz térképein jelent meg Kr.u. 150 körül. A Római Birodalom részeként, illetve határvidékeként több római térképen feltűnik Pannónia provincia tágabb környezete, elsősorban a katonai szempontokra és a kereskedelmi utak vonalvezetésére helyezve a hangsúlyt.

terkeptortenet

Árpádok kora

A földmérési ismeret már nagyon korán kialakulhatott, hiszen az ősemberek számára is fontos lehetett az eligazodás a vadászó területek között, később a földbirtokra alapuló adóztatás tett szükségessé bizonyos földmérési ismereteket. Az ókori Kelet folyammenti társadalmai a vízellátási rendszerek (csatornák) megtervezése, kialakítása során magas szintű tudásra tehettek szert. A kereskedelem kialakítása megkívánta az érintett területekről készült térképek megrajzolását. A római korszak magas szintű úthálózata is csak a tudatos és alapos tervező munka eredményeként születhetett meg. A Kárpát-medencébe érkező magyarok a római kor gazdag földmérési tárgyi hagyatékával találkozhattak a pannóniai (dunántúli) területeken.

A honfoglaló magyarok földmérési ismereteiről sajnos kevés a tárgyi emlék, jobbára a néphagyományban, a grafikában és az oklevelekben találunk rá hivatkozást. Őseink csillagászati ismeretére utal a szájhagyományban megőrzött mondavilág csillagképeinek az elnevezése, például a Hadak útjaként emlegetett Tejút. Az adománylevelek közül az egyik legismertebb a tihanyi apátság alapítólevele, amiből kiderül, hogy 1055-ben királyi főemberek jelenlétében helyezték el a monostor birtokhatárjeleit és írták le azt részletesen.

Térképészet Hunyadi Mátyás udvarában

A térképészet a XV. században, de különösen – a korabeli források szerint – a téma iránt kiemelten érdeklődő Hunyadi Mátyás uralkodása idején kapott nagy lendületet, de kevés emlék maradt fenn. Ennek alapvetően az az oka, hogy a török korban sok emlék elpusztult vagy külföldre került, jobbára nyoma veszett. A megmaradt kevés emlékből – például az Országos Széchényi Könyvtárban Lossai-kódex címen őrzött kéziratból – azért következtetni lehet arra, hogy a magyar földmérők milyen gyakorlatot folytattak.

A lózsai születésű Lossai Péternek “De Gometris mensurationibus” című részletes rajzokkal és magyarázó szöveggel ellátott tankönyve 1498-ban jelent meg. E kötetből azt egyértelműen meg lehet állapítani, hogy az épületek, távolságok, mélységek megméréséhez olyan módszereket és számítási módokat ír elő, amik még a XX. században is hely állnak. Lossai Péter valószínűleg Bolognában szerezte ismereteit és Kopernikusszal való kapcsolata tette lehetővé, hogy Litvániában is földmérési feladatokkal bízták meg.

A térképészet iránt érdeklődő, és e tudomány katonai hasznosságát figyelembe vevő Mátyás nemcsak a helyi földmérési módszerekről szeretett volna minél többet megtudni, hanem udvarába hívott olyan csillagászokat is, akik képesek voltak a Föld szélesebb megismeréséhez szükséges csillagászati mérések és áttekintő térképek szerkesztésére is. Közéjük tartozott a firenzei születésű Francesco Rosselli (1448 – 1513), akinek kettő darab Magyarországot és egy Közép-Európát ábrázoló rézmetszetes térképe maradt fenn. 1584-ben tért vissza Firenzébe, szülővárosába.

Mátyás király környezetének másik kiváló tudós térképésze a bajorországi Königsbergből származó Regiomontanus (1436 – 1476) volt. Bécsben szerezte magisteri címét és meghívásra jött Magyarországra. Pozsonyban és Budán csillagászatot és földrajzi helymeghatározást tanított.

Ennek a kornak magyar szempontból is jelentős alakja volt Puerbach Miklós (1424 – 1461), aki királyi csillagászati tisztet töltött be. Vitéz János kancellár esztergomi érsek könyvtárában maradtak meg csillagászati kódexei, de megőrizte nevét a Bécsben, a Szent István dóm falán látható napóra is, amit 1454 körül helyezett el ott.

További érdekes oldalak 

Farkas Judit cikke

Kapcsolódó oldalak

Scientix A természettudományos oktatás közössége
All you need is code Minden a kódolás tanulásáról
A National Geographic A National Geographic honlapja.
Interpress Magazin Az IPM honlapja archívummal
Világtudomány.hu A magyar és nemzetközi tudományos élet hírei
Űr világ Asztronautikai hírportál

Csoportot ajánlunk