Következő fejezet

LENGYEL ANDRÁS

„Közkatonái a tollnak..."

 

Vázlatok Szeged sajtótörténetéhez

 

„Közkatonái a tollnak..." - Vázlatok Szeged sajtótörténetéhez c. kötet borítója

„Közkatonái a tollnak..." - Vázlatok Szeged sajtótörténetéhez c. kötet hátlapja

 

 

Bába és Társai Kft.

SZEGED

1999

 

 

® Lengyel András

 

 

ISSN 1418 9607

ISBN 963 9144 42 8

 

 

Kiadja: Bába és Társai Kiadó

A nyomdai kivitelezés . Bába és Társai Kft. Nyomda munkája

Tel.: 62/464-015

Felelős vezető: Dr. Majzik István

 

 

   
  Következő fejezet